Tarieven en vergoedingen

De behandeling wordt in de meeste gevallen volledig vergoed vanuit het basispakket. Houd er rekening mee dat je eigen risico (afhankelijk van of je een vrijwillig verhoogd eigen risico hebt maar minimaal € 385 in 2023) verrekend wordt bij gebruikmaking van zorg binnen de Generalistische Basis GGz.

 

 

Voorwaarden voor vergoeding

Er bestaat een aantal voorwaarden om voor vergoeding in aanmerking te komen:

 • je huisarts heeft een verwijzing geschreven voor GB-GGz. Hierop wordt aangegeven dat er een vermoeden van een DSM-stoornis bestaat. Ook moet de AGB-code van je huisarts erop staan en moet de verwijsbrief gedateerd zijn vóór het intakegesprek.
 • er is sprake van een DSM-diagnose (die niet van vergoeding is uitgesloten) die in de intakefase kan worden vastgesteld
 • je kunt in het eerste gesprek een geldig legitimatiebewijs tonen

Zorg die uitgesloten wordt van vergoeding

Een aantal klachten is uitgesloten van vergoeding, zoals: werkgerelateerde klachten, relatieproblemen, opvoedingsproblemen, rouw, specifieke fobieën en klachten veroorzaakt door lichamelijke problemen. Als na de intakefase blijkt dat je niet in aanmerking komt voor vergoeding, bespreek ik dat met je. We kunnen dan samen kijken naar andere opties, zoals bijv. het verder gaan op eigen kosten of een behandeling/begeleidingstraject bij een ander soort hulpverlener.

 

Behandeltrajecten

Sinds de invoering van het Zorgprestatiemodel (ZPM) wordt ook de indirecte behandeltijd meegerekend in de tarieven. Onder indirecte tijd wordt o.a. verstaan: het vastleggen van de diagnose, een verslag van de gesprekken en alle andere activiteiten, zoals het schrijven van rapportages, telefoneren, overleg met derden (zoals je huisarts) en mailen. Daarnaast geldt dat de tijd die we gepland hebben, gedeclareerd wordt; mits de gerealiseerde tijd niet teveel afwijkt. Als dat wel het geval is, rond ik het naar boven of onder af.

Over het algemeen zijn de eerste 2 sessies gericht op diagnostiek en de daaropvolgende sessies gericht op behandeling. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) heeft daar tarieven voor vastgesteld. Zie hier voor een overzicht. Aan het einde van de maand stuur ik de rekening van de sessies naar je zorgverzekeraar wanneer ik een contract heb met jouw zorgverzekeraar. Als ik geen contract heb gesloten met je zorgverzekeraar stuur ik de factuur naar jou zelf en kun je die indienen bij je zorgverzekeraar.

Overigens mag een behandeltraject maximaal 365 dagen duren.

Zorgverzekeraars

In 2023 heb ik contracten afgesloten met:

 • VGZ
 • CZ
 • Zilveren Kruis
 • DSW
 • Multizorg

Niet-verzekerde zorg

Krijg je geen vergoeding via je zorgverzekeraar? Dan kost een individueel consult € 110 (45 minuten directe en 15 min indirecte tijd; vrijgesteld van btw).

Niet-nagekomen afspraken

Voor 2023 heb ik met bovenstaande zorgverzekeraars een contract gesloten. Daarnaast ook met: 

 • ENO
 • OWM/Zorg en Zekerheid
 • Ditzo
 • ONVZ

 

Voor 2024 heb ik een contract gesloten met:

 • VGZ
 • CZ
 • ONVZ
 • DSW
 • Zorg en Zokerheid
 • Zilveren Kruis
 • Salland
 • ASR/Ditzo

 

Staat je zorgverzekeraar er niet tussen? Informeer dan bij je verzekeraar of je de behandeling vergoed krijgt. Veel verzekeringen zijn onder een andere naam bij deze verzekeraars ondergebracht. Wanneer ik geen contract heb met je zorgverzekeraar heeft dat gevolgen voor de vergoeding.

 

 

 

 

Wil je je afspraak afzeggen? Doe dat dan ruim van tevoren, maar minimaal 24 uur voor de feitelijk gemaakte afspraak. Lukt dit niet, dan breng ik € 50 in rekening. Let op: deze nota is niet te declareren bij je zorgverzekeraar.

Een afspraak kun je (d.m.v. een sms-bericht of voicemail) annuleren of verzetten via telefoonnummer 06-380 999 42.

Contact

Lonneke de Hart
Fort Isabella
Nieuwe Linie 200  5264 PJ Vught

06 – 380 999 42

Werktijden
Maandag—donderdag: 9:00–17:00

 

BIG-nummer: 79915012125

 

 

© 2020 Lonneke de Hart  |  Vormgeving & Fotografie; Henk Stuiver  |  Powered by Istiecool