Werkwijze

Ben je verwezen door je huisarts voor Generalistische Basis-GGz, oftewel GB-GGz (dit staat op je verwijsbrief) of wil je een aantal gesprekken zonder verwijzing? Meld je dan aan via deze beveiligde link. Ik neem dan zo snel mogelijk (binnen 2 werkdagen) telefonisch contact met je op om te kijken of we tot een afspraak kunnen komen.

Vragenlijsten

Zodra we een afspraak hebben gemaakt voor het intakegesprek stuur ik je een beveiligde intakevragenlijst en een klachtenvragenlijst toe. Hierin kun je alvast achtergrondinformatie geven waar we mondeling in het eerste gesprek verder op in kunnen gaan. In de klachtenvragenlijst worden verschillende klachten nagevraagd en de scores gebruiken we om de behandeling te evalueren.

Intake

De intakefase neemt meestal 1 á 2 gesprekken in beslag. We gaan na waar je tegenaan loopt en waar dat mee te maken zou kunnen hebben. Daarna kijken we of we samen een behandeltraject in kunnen gaan. Dit is o.a. afhankelijk van de diagnose, de ernst ervan én of je je kunt vinden in het voorgestelde behandelplan.

Behandeling

Sinds 2022 werken we met het Zorgprestatiemodel (ZPM) en bestaat officieel de term BG-GGz niet meer. Toch is de setting waarin ik werk kortdurend van aard. Dit komt in de praktijk neer op 5-12 gesprekken. Als na 1 tot 2 gesprekken blijkt dat je meer zorg nodig hebt of als er een andere reden is om niet door te gaan met de behandeling, wordt er samen gekeken wat andere mogelijkheden kunnen zijn.

Het belangrijkste uitgangspunt van de behandeling is natuurlijk jouw hulpvraag en de richting die je op wil. Van mij kun je verwachten dat ik je – op zachte wijze – een spiegel voorhoud en waar nodig, confronterende vragen stel. Ik denk met je mee, maar probeer je niet te sturen. We graven diep als het moet maar maken het niet zwaarder dan het is. Ik heb een holistische benadering (zowel lichaam als geest zijn belangrijk) waarbij ik gebruik maak van evidence-based behandelingstechnieken zoals de cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitmenttherapie (ACT), EMDR, e-health en mindfulness.

Om het proces ook los van de gesprekken te stimuleren, kan het zijn dat ik je opdrachten en/of oefeningen meegeef.

Afsluiting

In het laatste gesprek evalueren we de behandeling en sluit ik het traject. Soms blijkt dat er een vervolg nodig is en kijken we waar dat geboden kan worden. Dat kan bij de praktijkondersteuner GGz van de huisarts zijn, binnen de Gespecialiseerde GGz of eventueel nog andere ondersteuning.

 

Het kan zijn dat je niet tevreden bent over iets omtrent de behandeling of gang van zaken. Ik stel het dan zeer op prijs als je daarover met me in gesprek gaat en zal daarbij mijn best doen om samen tot een oplossing te komen. Mocht je desondanks overwegen een klacht in te dienen, dan kun je terecht bij de LVVP, de beroepsvereniging waar ik bij aangesloten ben. Zie voor verdere informatie hierover:

https://lvvp.info/voor-cliënten/wat-als-ik-ontevreden-ben-de-behandeling/

Contact

Lonneke de Hart
Fort Isabella
Nieuwe Linie 200  5264 PJ Vught

06 – 380 999 42

Werktijden
Maandag—donderdag: 9:00–17:00

 

BIG-nummer: 79915012125

 

 

© 2020 Lonneke de Hart  |  Vormgeving & Fotografie; Henk Stuiver  |  Powered by Istiecool